AngularJS

AngularJS je JavaScript framework, kar pomeni 'dodatek' ali 'nadgradnja' JavaScript jezika. Lahko ga dodamo na HTML stran z oznako <script>, in razširi HTML atribute z direktivami. Podatke veže na HTML z dodatnimi izrazi. Na spletno stran ga damo v <head> kot
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.9/angular.min.js" ></script>

AngularJS

ng direktive


V primeru bomo videli, kako se angular zažene samodejno, ko se spletna stran naloži. Direktiva ng-app angular-ju pove, da je <div> element 'lastnik' aplikacije. Vrednost vhodnega polja (ang. Input) na ime spremenljivke, veže direktiva ng-model, medtem ko direktiva ng-bind veže vsebino <p> elementa veže na ime spremenljivke aplikacije.

    
<div ng-app="">
  <p>Vpiši nekaj v vhodno polje.</p>
  <p>Besedilo: <input type="text" ng-model="beseda"></p>
  <p ng-bind="beseda"></p>
</div>
    
  

Vpiši nekaj v vhodno polje.

Besedilo: